Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Det kommer att drabba deltagarna hårt.
Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. Det är den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i denna budget.

#Studieförbundensamlarsverige 25 maj

Studieförbund samlas över hela landet för att uppmärksamma nedskärningarna och stå upp för den fria folkbildningen. Kraften i dagen blir större ju fler som ansluter sig! Skapa en programgrupp på din ort för att genomföra ett arrangemang, litet eller stort, för studieförbunden.

Den 11 juni överlämnas en namninsamling mot nedskärningarna till Mats Persson. Målsättningen är 25000 underskrifter.

Studieförbundens kommunikationsnätverk tar fram en verktygslåda för arrangemangen. Har du frågor? Maila 25maj@studieforbunden.se

500
miljoner

En halv miljard av statsanslaget ska bort.

En
tredjedel

Det motsvarar en tredjedel av verksamheten.

Deltagare
drabbas

Deltagarna kommer att drabbas av nedskärningen.

Studieförbunden samlar Sverige.

Vi finns i hela landet, i alla kommuner. Vi når dem som är svårast att nå. Den infrastruktur som studieförbunden står för är avgörande för kulturen och civilsamhället.

Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Verksamhet för ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning finansieras i hög grad med statsbidrag. Här riskerar nedskärningarna att slå hårdast.

Vi kräver ett omedelbart stopp på nedskärningarna för studieförbund!

Det här kan du göra

Protestera

Anordna manifestationer där du bor. Se exempel här (SVT).

Dela

Material för sociala medier finns här. Tagga med #studieförbundensamlarsverige