ABF

Bilda

Folkuniversitetet

Ibn Rushd

Kulturens

Medborgarskolan

NBV

Sensus

Studiefrämjandet

Studieförbundet Vuxenskolan