ABF

Studieförbundet Arbetarnas bildningsförbund, ABF, är partipolitiskt obundet men delar de värderingar som sammanfaller med arbetarrörelsens. ABF vill motverka klassamhället.

Gör en annan värld möjlig!

abf.se

ABF består av dryga hundratalet medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal. Det är bland andra politiska organisationer, föreningar bildade på etniska grunder och föreningar för personer med funktionshinder. Studieförbundets verksamhet finns i alla kommuner.

Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. Arbetarnas Bildningsförbund ABF grundades 1912 och är Sveriges största studieförbund.

ABF delar varje år ut ett litteratur- och kulturstipendium och ger ut kultur- och reportagetidningen Fönstret.

Här hittar du ABFs medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer.