ABF

Arbetarnas bildningsförbund, ABF, är partipolitiskt obundet men delar de värderingar som sammanfaller med arbetarrörelsens. ABF vill motverka klassamhället.

Gör en annan värld möjlig!

abf.se

ABF består av dryga hundratalet medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal. Det är bland andra politiska organisationer, föreningar bildade på etniska grund och föreningar för personer med funktionshinder. Verksamheten finns i alla kommuner.

Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. Arbetarnas Bildningsförbund ABF grundades 1912 och är Sveriges största studieförbund.

ABF delar ut ett litteratur- och konststipendium. ABF ger ut kultur- och reportagetidningen Fönstret.

ABF:s medlems- och samarbetsorganisationer.