ABF:s medlems- och samarbetsorganisationer

Gör en annan värld möjlig!

Medlemsorganisationer:
Assyriska Riksförbundet
Astma‐ och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Dyslexiförbundet FMLS
Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige
Förbundet Sveriges Dövblinda
Grekiska Riksförbundet
HSB:s Riksförbund
Hyresgästföreningen Riksförbundet
Hörselskadades Riksförbund
ILCO
Iranska Riksförbundet i Sverige
Kooperativa Förbundet
Kurdiska Riksförbundet
Landsorganisationen i Sverige
Mag‐ och Tarmförbundet
Makedoniska Riksförbundet i Sverige
Mun‐ och halscancerförbundet
Njurförbundet
Pensionärernas Riksorganisation
Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
Riksbyggen
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter RFSL
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet Hjärt Lung
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Serbernas Riksförbund i Sverige
Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet
Socialdemokratiska Studentförbundet
Svenska Arbetarsångarförbundet
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Celiakiungdomsförbundet
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Freds‐ och skiljedomsföreningen
Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges Arbetares Centralorganisation
Sveriges Arbetarteaterförbund
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Kommunistiska Parti
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Synskadades Riksförbund
Ung Vänster
Unga Örnars Riksförbund
Verdandi
Vänsterns Studentförbund
Vänsterpartiet

Organisationer med samarbetsavtal:
Afrosvenskarnas Riksförbund
Armeniska Riksförbundet i Sverige
Azerbajdzjan Turkiska Riksförbundet
Bolivianska Riksförbundet i Sverige
Brandmännens Riksförbund
Djurskyddet
Eritreanska Riksförbundet
Funktionsrätt Sverige

Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Föreningen Arbetarskrivare
Föreningen Hörselskadade Döva Barn med Familjer
FQ – Forum kvinnor och funktionsnedsättning
Goodgame
Handikapphistoriska föreningen
HBT‐socialdemokrater Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsförbundet
Humanisterna
Irakiska Demokratiska Riksförbundet
Italienska Riksförbundet
Kinesiska Riksförbundet i Sverige
Klimataktion
Lungcancerförbundet STÖDET
Missing People Sweden
Personskadeförbundet RTP
Portugisiska Riksförbundet
Primär Immunbrist Organisation PIO
Reacta

Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
Riksförbundet Polska föreningar i Sverige
Riksförbundet Unga funkisar
Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet
Riksnätverket för Nattvandrarna
Riksorganisationen Unga Reumatiker
Ryska Riksförbundet i Sverige
Salvadoranska Riksförbundet (AMOAR)
Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige
Slovenska Riksförbundet
Socialistiska Läkare
Somaliska Riksförbundet i Sverige
Spanska Riksförbundet
STROKE
Riksförbundet Svenska E‐sportföreningen
Svenska Fredskommittén
Svenska Turnerföreningen
Sveriges Dragspelares Riksförbund
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges förening för högkänsliga
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Sveriges Ungdomsråd
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Syrianska ‐ Arameiska ungdomsförbundet, SAUF
Syrianska kvinnoförbundet
Turkiska Ungdomsförbundet
Ukrainska Alliansen i Sverige
UN Woman ‐ Sverige
Ung med Psoriasis
Unga allergiker

Unga Hörselskadade
Unga med synnedsättning

Vuxendöva i Sverige