Bilda

Studieförbundets Bildas profil är livstolkning i vid mening. Hos Bilda möts tusenåriga kyrkliga traditioner, svenska folkrörelser, kulturer med rötter i olika delar av världen och ett fritt skapande.

Bilda för hela livet

bilda.nu

Bilda sammanfattar sitt folkbildningsarbete i tre profilområden: kultur, kyrka och samhälle.

Bilda har sex regioner och ett studiecenter i Jerusalem – Swedish Christian Study Centre (SCSC). Majoriteten av dess ca 50 medlemsorganisationer utgörs av frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och Katolska kyrkan.1947 grundades Bilda som Frikyrkliga Studieförbundet av de tre frikyrkliga ungdomsförbunden Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans Ungdom. Sedan år 2003 är namnet Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle, i kort form Bilda eller Studieförbundet Bilda.

Bildas medlemsorganisationer.