Bildas medlemsorganisationer

Bilda för hela livet

Medlemsorganisationer:
Armeniska Apostoliska kyrkan
Betaniastiftelsen

Etiopiska ortodoxa Tewahedokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
Evangeliska Frikyrkan
Equmenia
Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkans sångarförbund
Frälsningsarmén
Frälsningsarmén, kår‐ och musikutveckling
Frälsningsarméns ungdomsförbund
Förbundet Kristen humanism
Föreningen Furuboda
Föreningen Syskonbandet
Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien
Hela Människan
Heliga Ninos Georgiska ortodoxa församling i Sverige
Ikonsällskapet
Koptiska Ortodoxa kyrkan
Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
KRIK – Kristen Idrottskontakt
Kristen & Kvinna
Kristna Esperantoförbundet
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Publicistförbundet
Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS)
Makedonska Ortodoxa kyrkan
Ortodoxa scouter i Sverige
Pingst – fria församlingar i samverkan
Pingst Ung
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG)
Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
Ryska ortodoxa kyrkan – Kristi förklarings församling
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)
Serbisk‐ortodoxa kyrkan
Sport for life
Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol‐ och kursverksamhet
S:t Lukas
Stockholms katolska stift
Svenska Alliansmissionen
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
Svensk‐litauiska Riksföreningen
Svenska Missionskyrkans Musikkårer
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Kristna Handikappförbund
Sveriges Unga Katoliker
Syrisk‐ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Syrisk‐ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
Syrisk‐ortodoxa ungdomsförbundet inom Ärkestiftet i Sverige och Skandinavien
Syrisk‐ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien
Vineyard Norden