Folkuniversitetet

Folkuniversitet är ett studieförbund med ett nära samarbete med universiteten och bedriver en verksamhet med ett vetenskapligt förhållningssätt och internationella perspektiv

Kunskap förändrar

folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet sprider information om forskning och forskningsresultat. I sin verksamhet utgår studieförbundet alltid från individens behov.

Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Verksamheten bedrivs på ett 100-tal orter i landet, och även utomlands.

Folkuniversitetet tillkom 1942 på initiativ av forskare, lärare och studenter vid universiteten.

Tidskriften Folkuniversitetet har målgruppen medarbetare och samarbetspartners.

Folkuniversitetets samarbetsorganisationer.