Ibn Rushd

Ibn Rushd är ett studieförbund med mångfald, rättigheter och livsåskådning i centrum. Fokus ligger på att säkerställa mänskliga rättigheter och att organisera marginaliserade grupper.

Folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning

ibnrushd.se

Ibn Rushd arbetar aktivt för att stärka den svenskmuslimska identiteten, samt stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen.

Ibn Rushd har sex stycken kontor och lika många distrikt. Medlemsorganisationerna är tio muslimska organisationer.

Ibn Rushd är ett av de tio studieförbunden sedan 2005. Redan år 2001 startades en förening för studier på initiativ av det Islamiska förbundet i Sverige.

Kulturtidskriften Kupolen kommer ut fyra gånger per år.

Ibn Rushds medlemsorganisationer.