Ibn Rushd

Ibn Rushd är ett studieförbund med mångfald, rättigheter och livsåskådning i centrum. Fokus ligger på att säkerställa mänskliga rättigheter och att organisera marginaliserade grupper.

Folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning

ibnrushd.se

Ibn Rushd arbetar för att stärka den svenskmuslimska identiteten, skapa större förståelse och respekt mellan människor samt för att stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen.

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt och har 18 kontor runt om i Sverige. Medlemsorganisationerna är sju organisationer.

Ibn Rushd är ett av de tio studieförbunden sedan 2008. Redan år 2002 startades  förbundet som en del av Sensus och på initiativ av det Islamiska förbundet i Sverige.

Kulturtidskriften Kupolen kommer ut två gånger per år.

Ibn Rushds medlemsorganisationer.