Kulturens

Kulturens bildningsverksamhet, Kulturens, är ett studieförbund av kulturutövare för kulturutövare.

Studieförbundet för kulturutövare

kulturens.se

Studieförbundet vill tillvara amatörkulturens intressen, och därmed ge kulturlivet goda förutsättningar att utvecklas.

Kulturens har 18 stiftar- och medlemsorganisationer som bedriver kulturverksamhet. Kulturens har fem regioner.

Kulturens bildades 2010. Stiftare är Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges Spelmäns Riksförbund.

Kulturens stiftar- och medlemsorganisationer.