Medborgarskolan

Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund med betoning på individen i centrum.

Där intresse blir kunskap

medborgarskolan.se
Medborgarskolan finns i 230 av landets 290 kommuner och erbjuder folkbildning, uppdragsbildningar och skolverksamhet.
Studieförbundet stärker demokratin genom att erbjuda människor möjlighet till livslångt lärande.
Medborgarskolan, som grundades 1940, består av nio ideella föreningar – en riksorganisation med säte i Uppsala och åtta regioner. De har sex medlemsorganisationer, varav Moderaterna är den största.
 

Medborgarskolans medlemsorganisationer.