NBV

Att ta ställning och arbeta för nykterhet, demokrati och föreningsliv är grundläggande för NBV. Tillsammans med sina medlemsorganisationer är NBV en samhällskraft med unik erfarenhet och kompetens.

Där människor och idéer växer

nbv.se

NBV är Sveriges äldsta studieförbund som är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt. Det bildades redan 1894. Den allra första studiecirkeln hölls samma år i Godtemplarordens studieförbund. Senare bildades även Nationaltemplarordens studieförbund och Sveriges Blåbandsförbunds studieförbund. Dessa tre organisationer gick 1971 samman och bildade då studieförbundet NBV.

Verksamheten finns över hela landet med mer än 60 lokalkontor.

NBV driver också Oscar Olsson Museet i Malmö som är ett personmuseum om folkbildaren Oscar Olsson.

NBV:s medlems- och samarbetsorganisationer.