NBV

NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund. Studieförbundet arbetar med frågor som handlar om nykterhet, demokrati och föreningsliv.

Där människor och idéer växer

nbv.se

Den internationella inriktningen är bred men har fokus på alkohol som ett hinder för utveckling. NBV lyfter fram att de erbjuder nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol.

NBV har sex avdelningar, och utöver kontor i Sverige driver de även ett Brysselkontor.

NBVs historia sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades.

NBV:s medlems- och samarbetsorganisationer.