NBV:s medlems- och samarbetsorganisationer

NBV: Där människor och idéer växer

Medlemsorganisationer:
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
Bosnien-Hercegovinas Riksförbund
Bosniakiska Islamiska Samfundet
Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund
Bosniskhercegovinsk-Svenska Kvinnoförbundet i Sverige
IOGT-NTO
JUNIS – IOGT-NTO:s Juniorförbund
Unga KRIS
KRIS
Länkens Kamratförbund
Motorförarnas Helnykterhetsförbund
MHF-Ungdom
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund
Svenska Frisksportförbundet
Sveriges Lärares Nykterhetsförbund
Sveriges Blåbandsförbund
Sveriges Blåbandsungdom
Tempel Riddare Orden
Ungdomens Nykterhetsförbund

Samarbetsorganisationer:
Adventistförbundet i Sverige
Albanska Föreningars Union
Albanska Riksförbundet i Sverige
Asal Community Riksförbund
Attention
APU Network
Bosnien-Hercegovinas Ungdomsförbund (BHUF)
Bosnien Hercegovinas Koncentrationslägerfångar
Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet för lärare, elever och föräldrar i Sverige
Burundisk diaspora i Sverige Riksförbund
Djurens rätt
Eritreanska Riksförbundet
Frisksportarnas ungdomsförbund
Föreningen Fruktdrycker
Föreningen Resandefolkets Riksorganisation
Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) Riksförbundet
Hela Människan
HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
Integrium
Kurdiska demokratiska samhällscenter i Sverige – NCDK
Kurdiska Rådet
Kurdiska Unionens Riksförbund
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor (KSAN)
LP-verksamhetens Ideella Riksförening
Muslim Relief Sverige
Nätverket för Tobaksprevention
Peaceworks
Reacta
RFSL Ungdom
Riksförbundet Banjaluka i Sverige
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
Riksförbundet SIMON (Svenskar och Invandrade mot Narkotika)
Stiftelsen Active
Svensk Somaliska Riksrådet, SSR
Sveriges Afrikanska Förbund
Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar
Svensk förening för folkhälsoarbete
Svenska kryssarklubben (SKK)
Svenska Vegetariska Föreningen
Sveriges Landsråd för Alkohol & Narkotikafrågor (SLAN)
TUPILAK
VISIR
Våra Gårdar