Sensus

Sensus studieförbund lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt och har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Livsfrågor, mångfald och globala frågor

sensus.se

Sensus har åtta regioner.

Sensus har 33 medlemsorganisationer och många samarbeten. Det är bland andra kristna och muslimska organisationer, humanitära och fackliga.

Sensus studieförbund är framväxt ur tre olika studieförbund. KFUK-KFUMs studieförbund som grundades 1929. Sveriges Kyrkliga Studieförbund som grundades 1930 av Svenska kyrkan. Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV som grundades 1935 av tjänstemannarörelsen. De tre studieförbunden har gått samman i två omgångar 2002 och 2004 och verkar nu under namnet Sensus studieförbund.

Sensus medlemsorganisationer.