Sensus

Sensus är ett studieförbund som arbetar med bildning och kultur med fokus på livs-, rättighets- och hållbarhetsfrågor.

Livsfrågor, mångfald och globala frågor

sensus.se

Sensus verkar i hela landet och i nära samarbete med våra medlemsorganisationer. Sensus verksamhet är tillgänglig för var och en som vill delta. Sensus har sex regioner och ett riksförbund.

I Sensus finns samarbete med och mellan såväl kristna och muslimska samfund som humanitära och fackliga organisationer. Här finns en av landets största musikverksamheter. Sensus har 33 medlemsorganisationer och många samarbeten.

Sensus studieförbund är framväxt ur tre olika studieförbund. KFUK-KFUMs studieförbund som grundades 1929. Sveriges Kyrkliga Studieförbund som grundades 1930 av Svenska kyrkan. Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV som grundades 1935 av tjänstemannarörelsen. De tre studieförbunden har gått samman i två omgångar 2002 och 2004 och verkar nu under namnet Sensus studieförbund.

Sensus medlemsorganisationer.