Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolans vision är en värld som präglas av hållbar utveckling: samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Plats för nytänkande

sv.se

Studieförbundet Vuxenskolan driver 300 lokala kontor över hela landet och har därtill ett brett samarbete med många organisationer och föreningar.

SV bildades 1967 av Svenska landsbygdens studieförbund (bildad 1930) och Liberala studieförbundet (bildad 1948), men den första studiecirkeln inom SVs sfär startade redan 1920 i Slöinge, Halland. Där samlades ett antal ungdomar i en studiecirkel under namnet ”Fria tankars hem”. SV:s grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

SV ger ut tidskriften Impuls.

Studieförbundet Vuxenskolans medlemsorganisationer.