Studieförbundens yttrande över Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter om leverantörers uppgiftsskyldighet

Studieförbunden svarar regelbundet på remisser inom politiska områden som berör våra medlemmar. Här hittar du våra remissvar från de senaste tre åren. Söker du ett äldre remissvar kan du vända dig till info@studieforbunden.se.