Home Telefon

Studieförbundsgemensamma avtal

Cirkelledaravtal

2017-09-01 till 2020-08-31 Förhandling kring nytt avtal pågår.
Ett treårigt cirkelledaravtal har tecknats mellan Studieförbunden, Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet.

Läs mer på: IDEA 

Korttidsarbete

Länk till IDEA och särskilt avtal kring korttidsarbete med anledning av Coronapandemin 2020.

Övriga avtal

Tech Soup
För övriga programvaror hänvisar Studieförbunden till Tech Soup.