Cirkelledaravtal

Cirkelledaravtal 2017-09-01 till 2020-08-31. Ett treårsavtal har tecknats mellan Studieförbunden i samverkan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet.

Cirkelledaravtal 2017-09-01 till 2020-08-31

Löneavtal
Löneökningsutrymme för tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader:
2017-09-01: 2,1 %
2018-09-01: 2,2 %
2019-09-01: 2,2 %

Utrymmet beräknas per facklig organisation och per särbestämmelse.
Avtalat utrymme kan frångås om det är högst 4 medlemmar som omfattas om arbetsgivaren inte kan fullgöra den individuella lönesättningen på ett bra sätt.

Arbetsgivaren ska vara klar med löneförslagen senast 30 november 2017.

Objektsanställda och timanställda 25 – 44 %
Lönerna höjs i förhållande till lönen föregående vårtermin för objektsanställd och timanställd som påbörjar en ny anställning i samband med lönerevisionstillfället.
2017-09-01: 2,1 %
2018-09-01: 2,2 %
2019-09-01: 2,2 %

Lägsta lön för objektsanställd minst 25 % av heltid är oförändrad 168 kr per undervisningstimme inkl semesterersättning.

Allmänna villkor
Anställningsformen Pensionär (65 år) utgår ur avtalet.

Fortbildningsersättningen i avtalet om personalutveckling räknas upp med avtalat löneutrymme:
2017-09-01: 449 kr
2018-09-01: 459 kr
2019-09-01: 469 kr

Vissa redaktionella ändringar har gjorts i syfte att förtydliga avtalstexten.
Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 
Bilaga 2 Ändringar allmänna villkor

Partsgemensam kommentar om tillämpningen av särbestämmelse 1
Bilaga 3 Särbestämmelse 1

Arbetsmiljö
De centrala parterna ska under avtalsperioden ta fram ett informationsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Centrala parter bistår vid förfrågan med konsultation till lokala parter i frågor om ledares/lärares arbetsmiljö.

Nytt redigerat avtal 2017 – 2020  Cirkelledaravtal 2017-2020

Tryckt avtal
Tryckt avtal kan beställas, skriv till lill@studieforbunden.se

Nytt anställningsbevis för cirkelledare m fl ledare/lärare
Ladda ner Anställningsbevis

Förhandlingsgruppen är rådgivande till Studieförbundens förbundsstyrelse som beslutar om nytt kollektivavtal. I förhandlingsgruppen ingår:
Monica Ohlson, ABF (ordförande), 076-809 50 89
Rolf Andersson, NBV, 076-11 00 123
Ingela Ek, Folkuniversitetet, 0736-63 29 54
Ewa Sjögren Söderlund, Medborgarskolan, 0705-76 95 05
David Samuelsson, Studieförbunden, 070-543 27 39
Andreas Strömberg, Studieförbundet Vuxenskolan, 0708-55 30 61