Upplevelser av studiecirkeln – personer med funktionsnedsättning

Rapport

I denna rapport beskriver vi hur cirkeldeltagare med funktionsnedsättning upplever studiecirkeln och vilken betydelse den haft för dem.