Uppsala läns bildningsörbund anordnar folkbildarfrukost i Knivsta kommun

Studieförbunden i Knivsta kommun bjuder tjänstepersoner och politiker på Folkbildningslunch, där vi bl.a. delar ut Handbok för demokrater och En hälsning från svenskt föreningsliv.

Kontakt: Anna Bjurvald, Uppsala Läns Bildningsförbund