Studieförbundens EU-handslag

Studieförbunden inledde valåret 2018 med att rikta blicken mot den Europeiska unionen. Onsdagen 17 januari ingick de tio studieförbunden ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

Den 17 januari ingick de tio studieförbunden ett EU-handslag.

I samband med handslaget anordnade Studieförbunden ett seminarium där deltagarna bjöds på spaningar om läget i EU, goda exempel från NBV och Bilda om hur studieförbunden arbetar med EU-frågor i dag, tal av EU- och handelsminister Ann Linde och ett panelsamtal med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Folkuniversitetet, om varför studieförbunden är viktiga för det folkliga deltagandet i EU.

Studieförbundens handslag innebar att över 50 aktörer har ingått handslag, vilket firades med EU-handslagstårta till alla seminariedeltagare.

Genom EU-handslaget vill de tio studieförbunden bidra till att öka kunskapen om EU och synliggöra det arbete som sker inom studieförbunden, för att skapa förutsättningar för delaktighet i EU-frågor.

Här kan du läsa mer om studieförbundens åtagande i EU-handslaget.

[soliloquy id=”3327″]