Vår framtid ligger i våra egna händer

Studieförbundens förbundsmöte gav Monica Widman-Lundmark förnyat förtroende som ordförande för de tio studieförbundens bransch och intresseorganisation.

Vår verksamhet måste vara angelägen och relevant för en ökad mångfald människor.

– Jag tackar ödmjukt för förtroendet att fortsätta som ordförande för Studieförbunden. För att säkerställa studieförbundens och därmed också Studieförbunden i samverkans framtid måste vi upplevas relevanta. Studieförbunden i samverkan har en viktigt roll, men ännu viktigare är varje enskilt studieförbund. Vår verksamhet måste vara angelägen och relevant för en ökad mångfald människor. Vår framtid ligger i våra egna händer, kommenterar Widman-Lundmark.

Monica Widman-Lundmark har en bakgrund som kommunalråd i Skellefteå. Hon är sedan 2015 förbundssekreterare för Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. 

Till vice ordförande valdes Nina Larsson från Studieförbundet Vuxenskolan.