#ViMåstePrata

Öka dialogen om vårt samhälle.

#ViMåstePrata

Studieförbunden lever och verkar för demokrati dagligen. Samtal pågår och möten sker där olika erfarenheter och perspektiv delas. För att stärka detta arbete ytterligare och för att uppmärksamma folkbildningen som en viktig aktör för demokratibygget har Studieförbunden ställt sig bakom #ViMåstePrata. Vi ser ökade klyftor och hot mot demokratin, där många känner sig utanför och långt ifrån makten. En demokrati förutsätter delaktiga medborgare.

Det här kan du göra:
Boka demokratitalare:
Boka demokratitalare till studiecirkel, kulturprogram eller annan verksamhet.

Dela bilder:
Använd alltid hashtagg #vimåsteprata vid events kopplat till initiativet. Gör kortfilm, lägg upp bild eller skriv text om vad du tycker vi måste prata om och varför. Lyft upp folkbildningens och studieförbundens viktiga arbete för demokratin. Sprid i sociala medier.

Starta bokcirkel:
Starta bokcirkel eller samtalscirkel och använd boken Handbok för demokrater
med samtalsfrågor. (Boken kommer att finnas tillgänglig efter 15 maj).

Mer information hittar du på initiativets hemsida