#ViMåstePrata

Genom #ViMåstePrata erbjuds studieförbund och folkhögskolor Handbok för demokrater, samt möten och samtal med 120 demokratitalare från olika delar av samhällslivet. 

Det folkbildnings-gemensamma initiativet #ViMåstePrata uppmärksammar och stärker folkbildningens demokratiarbete i hela Sverige

Utöver detta genomförs under 2019 åtta demokratiutvecklingsdagar på lika många platser i Sverige, då folkbildningen fördjupar sig i samtidens demokratiutmaningar. Exempelvis hur folkbildningen möter människor i gränslandet där demokratin inte alltid är självklar och hur nytt engagemang kan ta del och få stöd av folkbildningen. Demokratin skapar vi tillsammans.

Under våren 2019 lanseras också den digitala plattformen Sverigepratar, där oliktänkande kan prata och dela perspektiv. Så bryter vi filterbubblor på riktigt och utan hat och hot.

#ViMåstePrata startade hösten 2017 av Hédi Fried, Kristina Persson och Sverker Sörlin, som oroade sig över att demokratin var i fara. De vände sig till folkbildningen för att kraftsamla. De tio studieförbunden och Sveriges 150 folkhögskolor gick med för att uppmärksamma folkbildningens viktiga roll som demokratibyggare.

Använd hashtagen #ViMåstePrata

– för att visa att folkbildningen stärker demokratin i Sverige och skapar ökad delaktighet för flera

  • – Hashtagga alla demokrati-arrangemang med #ViMåstePrata

Studieförbunden samlar och sprider information om allt som görs under hashtagen.

Här kan du beställa Handbokför demokrater, boka demokratitalare och få veta mer om vad som händer under 2019 ViMåstePrata