#ViMåstePrata

Folkbildningen går samman för att stärka demokratin

Studieförbunden har ställt sig bakom demokratiinitiativet #ViMåstePrata

Studieförbunden lever och verkar för demokrati dagligen. Samtal och möten pågår och erfarenheter och perspektiv delas. För att stärka och uppmärksamma detta arbete ytterligare har Studieförbunden ställt sig bakom demokrati-initiativet #ViMåstePrata.

#ViMåstePrata startades av Hédi Fried, Kristina Persson och Sverker Sörlin, som oroade sig över att demokratin var i fara. De vände sig till folkbildningen för att kraftsamla. De tio studieförbunden och Sveriges 150 folkhögskolor gick med för att uppmärksamma folkbildningens viktiga roll som demokratibyggare.

Genom initiativet erbjuds studieförbund och folkhögskolor Handbok för demokrater och möjliga möten med 120 demokratitalare som är beredda att resa runt i landet och samtala om demokrati.


Använd hashtagen #ViMåstePrata

– för att visa att ni pratar om demokrati

– för att visa att ni för respektfulla samtal om samhället och hur vi vill och kan leva tillsammans

– för att visa att folkbildningen stärker demokratin i Sverige och skapar ökad delaktighet för flera

  • Hashtagga alla demokrati-arrangemang med #ViMåstePrata

Studieförbunden samlar och sprider information om allt som görs under hashtagen.
Följ Vi måste prata på Facebook
Följ #ViMåstePratademokrati på Instagram