Home Telefon

#ViMåstePrata

stärker demokratin över hela landet
Folkbildningen stärker demokratin över hela landet
Demokratisatsning med stöd från Folkbildningsrådet och regeringen.

I början av 2018 startade den folkbildningsgemensamma satsningen #ViMåstePrata. Sedan dess har en mängd aktiviteter ägt rum runt om i landet för att stärka demokratin.

Under 2019 genomfördes åtta demokratidagar med samling för den lokala folkbildningen kring våra viktigaste samhällsfrågor och folkbildningens möjligheter att bidra till inkludering och delaktighet.


Under 2021 pågick aktiviteter som stärkte det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft. Dessutom genomfördes demokratisamtal varannan onsdag morgon som sändes via #ViMåstePratas Facebook-sida. Att den svenska demokratin och lika rösträtt firade hundra år i Sverige uppmärksammades förstås också med program över hela landet. 

Under 2022 genomförs valfrukostar då alla studieförbund ”äger” en frukost var på valfritt tema kopplat till demokrati. Information om de digitala sändningarna hittas på Facebook och vimasteprata.org

Vi fördjupar oss också i det vi kallar demokratiska dilemman, som både handlar om utmaningar, men också om möjligheter framåt. Vi vill fortsätta vara ett nav för demokratiutvecklingen i Sverige. Vi startar också upp ett demokratinätverk för folkbildare, en plattform för samtal och bildning av, med och för varandra.

Läs mer om vad som görs och vilket material du kan del av på vimasteprata.org