Handbok för demokrater

Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

Rösta med fingrarna! Läs Handbok för demokrater.

Vi har i Sverige vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet framstår som både sårbar och ifrågasatt. På initiativ av Hédi Fried, Kristina Persson och Sverker Sörlin startade under våren 2018 ett arbete till skydd för demokratin i samarbete med Studieförbunden, Folkhögskolorna i Sverige och Svenska PEN. En viktig del i detta initiativ, som vi kallar #ViMåstePrata, är denna bok: Handbok för demokrater. 22 skribenter, alla engagerade i demokratifrågor, har skrivit varsin text som på ett konkret sätt ger råd om hur man kan arbeta mot ökande segregation, bemöta kunskapsförakt och hantera antidemokratiska rörelser. Skribenterna visar varför demokratin behöver erövras på nytt, varje dag.

Redaktörer till boken är Elisabeth Åsbrink, författare och ordförande i Svenska PEN, författaren och skribenten Ola Larsmo och Sverker Sörlin, författare och professor i miljöhistoria. Boken ges ut av förlaget Natur & Kultur och finns att köpa där böcker säljs.

Samtalsfrågor till Handbok för demokrater
Fördjupa tankar kring demokrati, dela perspektiv och fundera över vad författarna och texterna egentligen ger för råd. Det här är ju en handbok. Hur kan vi själva påverka, vara del av och bidra till demokratin? Vilka råd har ni att ge?

Ladda ner samtalsfrågor och diskussionsunderlag till alla kapitel i boken. Förfoga fritt över materialet, ändra, ta med de delar som ni vill och lägg gärna till egna samtalsfrågor. Anpassa efter egna upplägg för en studiecirkel, ett kulturprogram eller lektion i ett klassrum.
Samtalsfrågor (word)
Samtalsfrågor (pdf)