Varför genomför vi Bildningssamtalen?

Vi ska bedriva en valrörelse på folkbildningens vis. Idén bakom Bildningssamtalen är att studieförbunden och länsbildningsförbunden, tillsammans och var för sig, ska genomföra folkbildande möten och samtal med politiska kandidater till riksdag, region- och kommunfullmäktige i hela landet innan valdagen den 11 september.

Vi ska bedriva en valrörelse på folkbildningens vis. Idén bakom Bildningssamtalen är att studieförbunden och länsbildningsförbunden, tillsammans och var för sig, ska genomföra folkbildande samtal med politiska kandidater före valdagen den 11 september.

Vi vill öka deras kunskaper om folkbildning och studieförbundens verksamhet. Under Bildningsresan samtalade de tio studieförbunden med riksdagsledamöter. Med Bildningssamtalen breddar vi oss till kandidater till riksdag, region- och kommunfullmäktige i hela landet.

Vi är säkra på att det leder till bättre politiska beslut. Vi vet att vi gör skillnad i människors liv. Vi vet att vi stärker tilliten, sammanhållningen och tryggheten i vårt samhälle. De politiker som efter valet 2022 intar de beslutande församlingarna ska veta lite mer, stå på lite fastare grund i frågor som gäller studieförbunden och folkbildningen.

Alla studieförbund deltar utifrån sina förutsättningar. Inget studieförbund kommer att möta alla, men alla kommer att träffa någon. Studieförbunden kontaktar de kandidater som ligger dem närmast. De som har kopplingar till politiska partier har en uppenbar ingång, men kandidater kan ju också vara medlemmar i en förening eller religiös församling. För att gemensamt nå så många politiker som möjligt och undvika att inbjudningar kolliderar så krävs lokal samordning. Här är länsbildningsförbunden en naturlig samarbetspart.

Vad vill vi med Bildningssamtalen?

Studieförbunden är helt fria att förutom vissa gemensamma punkter om studieförbund lyfta och driva sina profilfrågor. Målet med Bildningssamtalen är att vi ska:

Öka förståelsen för folkbildning. Genom att visa upp verksamhet vill vi skapa en större förståelse för hur studieförbund fungerar och vad vi bidrar med.

Sänka tonläget. Under våren 2021 var tonläget i debatten kring studieförbunden väldigt högt. Vi vill dämpa tonen och föra ett samtal kring vad studieförbunden bidrar med.

Skapa naturliga kontaktytor. I ett läge när långt ifrån alla politiker har koppling till studieförbund är det viktigt att skapa kontakt. En Personlig Folkbildare om man så vill.
Detta bidrar till förbättrad kunskap, relationer och dialog. Med ömsesidig förståelse blir det lättare att diskutera politiska förslag. Vad kan vi bidra med och vad behöver vi för att kunna göra det? Har vi gemensamma mål som vi kan samarbeta kring?
Bildningssamtalen ligger nära folkbildningens pedagogiska metod, att gemensamt söka och öka kunskapen genom dialog och demokratiska samtal.
Vi tror därför att det är ett sätt som passar studieförbundens organisationer bra.

Lycka till med dina samtal!

David Samuelsson,
generalsekreterare
Studieförbunden i samverkan

Välj rätt politiker att samtala med

Johan Fyrberg, ordförande Studieförbunden i samverkan och Viktor Wärnick (M)

För att veta vilken politiker du ska bjuda in till ett samtal behöver du först ta reda på vilka partier som styr tillsammans i regionen eller kommunen. Informationen hittar du på respektive regions eller kommuns hemsida. Där kan du också se vilka som idag innehar rollerna som ordförande och vice ordföranden i kulturnämnden. Rikta främst in dig på de politiker som ditt studieförbund har en organisatorisk eller ideologisk koppling till.

Vem bestämmer över folkbildningen i min region eller kommun idag?

För att veta vilken politiker du ska bjuda in till ett samtal behöver du först ta reda på vilka partier som styr tillsammans i regionen eller kommunen. Informationen hittar du på respektive regions eller kommuns hemsida. Där kan du också se vilka som idag innehar rollerna som ordförande och vice ordföranden i kulturnämnden. Rikta främst in dig på de politiker som ditt studieförbund har en organisatorisk eller ideologisk koppling till.

Frågor som studieförbundens finansiering sorteras ofta, men inte alltid, in under regionens eller kommunens kulturnämnd. Nämndens namn kan skilja sig åt mellan regioner och kommuner. I större kommuner är det vanligt med namnet ”kultur- och fritidsnämnden”. I mindre kommuner kan kultur ibland ligga i utbildningsnämnden. I ytterligare andra kommuner har man en struktur med utskott och beredningar istället för nämnder.

I nämnden sitter ett tiotal politiker från de partier som är invalda i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige. Om det till exempel är Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna som styr kommunen tillsammans, så är det oftast också de som har rollerna som ordförande och vice ordförande i nämnden.

Andrea Rodriguez, Studiefrämjandet, Maria Rydén, Kulturens samt Vasiliki Tsouplaki (V)

Vem kommer att bestämma över folkbildningen i min region eller kommun efter valet?

Du gör klokt i att även kontakta och bjuda in de personer som representerar oppositionen i den berörda nämnden. Det kan alltid bli maktskifte eller förändringar i sammansättningen av majoriteten. Dessutom är det viktigt att ha så låg konfliktnivå som möjligt i de frågor som rör folkbildning.

Även om det inte blir maktskifte kan partiernas företrädare på olika poster bytas ut vid val. I vissa fall är det tydligt vilka personer i respektive parti som intresserar sig för kulturfrågor och troligen kommer att ta plats i kulturnämnden, men på de flesta håll är detta något som bestäms i respektive parti efter att valresultatet är klart.

Träffa riksdagskandidater

Från varje riksdagsvalkrets (29 st) väljs ledamöter till Sveriges riksdag. Dessa beslutar också om frågor som rör studieförbundens framtid och finansiering. Därför är det viktigt att inkludera även dem i bildningssamtalen. På nätet kan du söka efter till exempel ”riksdagslista 2022 moderaterna dalarna” för att se vem som kandiderar för ett visst parti i en viss valkrets.

I mindre partier är det oftast bara den som står högst upp på listan som kommer att bli vald till riksdagen, medan det i större partier från större valkretsar kan vara upp till 5–6 personer som blir valda.

Vilka relationer har jag sedan tidigare?

Det är alltid positivt om du har etablerade relationer med politiker sedan tidigare. Fundera över om den personen du känner är den som är mest relevant att träffa. Om inte, så är personen säkert villig att agera dörröppnare och förmedla kontakt till sina partikamrater.

Undersök om det finns det förtroendevalda i ditt studieförbund som även är aktiva politiker. Tänk också på vilka politiker som finns i de föreningar som samverkar med ditt studieförbund.

Checklista för att välja rätt politiker att bjuda in

 • Gå in på regionens eller kommunens hemsida
 • Hitta den nämnd/utskott/beredning som ansvarar för folkbildning
 • Hitta namn, e-post och telefonnummer till personen som är ordförande eller vice ordförande i nämnden
 • Säkerställ att personen kandiderar i valet

Välj form för bildningssamtalen

Roland Utbult (KD) och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan

Bjud in till en studiecirkel, ett kurstillfälle eller en föreningsverksamhet. Föreslå för politikern att hen kommer till er för att uppleva verksamheten. Avsätt tid för att prata med deltagare och om ert förbunds verksamhet i stort.

Bjud in politikern till en rundvisning i studieförbundets lokaler. Om det inte är möjligt för politikern att komma under en pågående cirkel eller träffa deltagare så kan du ordna en tur i era lokaler eller i en förenings lokaler.

Bjud in politikern till att träffa och samtala med deltagare ur verksamheten. Samla deltagare från en eller flera av era verksamheter. Bjud in politikern för att lyssna och få ställa frågor till deltagarna.

Bjud in politikern att föreläsa. Ett sätt att skapa en relation med en politiker är att bjuda in personen till att föreläsa för en deltagargrupp som är intresserad av att lära sig mer om lokal politik och demokrati.

Bjud in till samtal om valet. Vill du underlätta samtalet mellan deltagare och politiker? Använd samtalskorten om valet från vimasteprata.org

Bjud in politikern på lunch eller fika. Stäm träff med en politiker över en lunch eller fika, på till exempel ett café. Avspänd miljö är bättre än till exempel ett tjänsterum.

Boka träff med en politiker

Kontaktuppgifter till folkvalda politiker hittar du på kommunens/regionens hemsida. Kontaktuppgifter till en kandidat som (ännu) inte är folkvald hittar du via respektive partis lokala hemsida.

Politiker i större kommuner har ofta politiska sekreterare och/eller assistenter som hjälper till med mötesbokningar. När du mailar din mötesinbjudan, skicka den till politikern med assistenten/sekreteraren på kopia.

Personliga relationer gör det enklare att få till ett möte. Om du och politikern har träffats tidigare brukar det vara mest effektivt att slå en signal och berätta om ditt ärende. Därefter kan du följa upp med praktiska detaljer på mail.

Om du kontaktar en person som du inte känner brukar det vara enklast att börja med ett mail och följa upp det med ett telefonsamtal 3–4 dagar senare om du inte har fått svar.

För att få till ett så bra möte som möjligt är det bäst att inte blanda politiker från olika partier vid samma möte.

Exempel på inbjudningsmail

Hej!

Jag heter Kim och är ansvarig för Medborgarskolans verksamhet här i Jämtland-Härjedalen. Vår ordförande och jag skulle gärna vilja träffa dig, i egenskap av att du kandiderar till kommunfullmäktige och har ett intresse för kulturfrågor.

Det vore spännande att ta del av vad du tänker om folkbildningens roll och framtid här i kommunen. Det vore jätteroligt om du i samband med detta ville besöka en av våra studiecirklar, kanske en keramik-, hund- eller självförsvarskurs? Har du möjlighet att avsätta 1,5 timme till det någon gång under april månad?

För att vara lite mer konkret föreslår jag här några alternativ till tid och plats.
Jag ser fram emot att höra från dig.

Vänliga hälsningar,
Kim

Checklista för ditt inbjudningsmail

 • Avsändare och roll
 • Syfte med mötet
 • Format för mötet
 • Vilka som kommer att delta
 • Mötets längd
 • Tre alternativa tider
 • Mötets plats
 • 2–8 veckors framförhållning

Vad vill du att politikern ska minnas från mötet?

Några veckor efter träffen kommer politikern inte att minnas exakt vad du eller någon annan har sagt på mötet. Däremot kommer de att minnas sina känslor, personliga möten och hur folkbildningen gör skillnad i enskilda personers liv. Presentera därför ert budskap i form av personliga berättelser.

Bildningssamtalens budskap

Studieförbunden är civilsamhällets ryggrad. Vi finns i hela landet, i alla kommuner, i byar och förorter. Vi utbildar och samarbetar med många föreningar och sammanslutningar. Den struktur vi står för skulle vara oerhört svår och dyr att bygga upp om den skulle försvinna.

Vi vill särskilt lyfta att:

Studieförbunden är viktiga för demokratin. En studiecirkel är oavsett innehåll en skola i demokrati där deltagarna lär sig att kompromissa och komma fram till målet gemensamt.

Exempel på personlig berättelse: ”Det var ju i en av våra studiecirklar i fotografi som deltagarna insåg att de tillsammans kunde driva frågan om att rädda gammelskogen.”

Studieförbunden är viktiga för kulturen. En stor del av vår verksamhet är musik. Vi står på många mindre orter för det enda kulturutbud som finns.

Exempel på personlig berättelse: ”Känner du till de här lokala rockbanden? De är här och övar i våra replokaler minst en gång i veckan.”

Studieförbunden har möjlighet att nå människor som offentliga och privata aktörer har svårt att nå, som vissa grupper av människor långt från arbetsmarknaden. Vi kan därför bidra till att få människor att bli mer delaktiga i samhällslivet.

Exempel på personlig berättelse: ”Många av deltagarna i vår högläsningscirkel hade inte varit utanför dörren sen pandemin startade. Cirkeln blev ett sätt att möta andra, på en lagom nivå.”

Därför vill vi samtala med politiker om att:

Studieförbunden behöver stabil, långsiktig finansiering för att kunna tillhandahålla detta. Korta projektbidrag ger oss inga förutsättningar att planera för personal och lokaler och skapar onödig administration.

”Tänk om jag inte kan svara på alla frågor!”

Är du orolig för att inte kunna svara på alla frågor? Lugn, det är ett helt vanligt möte och inget läxförhör. Troligen vet du mer än de flesta om ert förbunds verksamhet och om studieförbundens villkor.

Om det dyker upp en fråga som du inte är bekväm med att svara på direkt, be att få återkomma när du har kollat upp svaret.

Genomför mötet

Nu är det dags att genomföra mötet! Nedan hittar du en checklista med saker som är bra att tänka på och ta höjd för inför och under träffen. Det viktigaste, som inte finns med i checklistan, är att det blir ett minnesvärt, lärorikt och trevligt möte.

Bjud in en lokal journalist

Om du vill, och känner dig bekväm med det, kan du bjuda in en lokal journalist till ert möte. Se dock till att även ha tid till att prata med politikern enskilt, utan närvarande media.

För att journalisten ska nappa behöver du hitta en nyhetsvinkel som är intressant för journalisten. Maila journalisten ett par dagar innan träffen med nyhetsvinkel, medverkande på träffen, tid och plats. Följ upp med ett telefonsamtal för att vara säker på att ditt mail inte har missats.

Checklista för att välja rätt politiker att bjuda in

 • Bjud på fika
 • Genomför en kort presentationsrunda
 • Berätta om syftet med mötet
 • (Be deltagarna visa vad de lär sig i cirkeln, låt politikern delta och/eller visa runt i era lokaler)
 • Låt deltagarna berätta om vad cirkelverksamheten betyder för dem
 • Öppna upp för att politikern ska få ställa frågor till deltagarna
 • Be politikern om en avslutande reflektion

Dokumentera träffen

Be någon ta en bild eller spela in ett kort videoklipp från träffen till era sociala medier. Bilden eller filmen blir bäst om den är spontan och “in action” med något praktiskt som händer. Undvik att ta en bild där deltagarna är uppställda som på ett klassfoto.

Exempel på nyhetsvinklar

 • Personer från vitt skilda delar av samhället möts
 • Uppstart av en ny studiecirkel där deltagarna eller en politiker lär sig något spektakulärt eller trendigt
 • Föreningsverksamhet som bryter ofrivillig ensamhet

Följ upp mötet

Gör ett inlägg i sociala medier

Gör ett inlägg i din organisations digitala kanaler. Personliga konton brukar få bättre genomslag, särskilt på Facebook. Berätta om träffen, vad ni lärde er och vad ni gjorde för gemensamma planer framåt. “Tagga” politikern och de cirkeldeltagare som syns på bilden. Fråga cirkeldeltagarna som syns i inlägget om deras samtycke att publicera bilden eller filmen.

Exempel på inlägg i digitala kanaler

Så roligt att Laura Cabero från Skövdepartiet kom för att delta i vårt språkcafé. Under samtalet berättade våra cirkeldeltagare Christopher och Sonia om hur mycket språkcaféet har betytt för deras möjligheter att känna sig hemma i Skövde. Tillsammans med Laura diskuterade vi hur Studiefrämjandet och andra studieförbund kan göra mer för att Skövdeborna ska kunna ta del av fler studiecirklar. Välkommen tillbaka igen, Laura!

Skicka ett tack-mail

Skicka ett mail och tacka för att politikern tog sig tid att besöka eller ta emot er. Bifoga någon av bilderna ni tog under mötet. Skriv att hen gärna får dela bilden i sina egna digitala kanaler.

Rapportera vem ni har träffat

För att få överblick över hur många och vilka politiker som har träffat studieförbund behöver du dela med dig av den informationen efter er träff. Det tar max en minut.
Gå in på SurveyMonkey-länken och fyll i parti och kommun för den politiker som du har haft möte med: sv.surveymonkey.com/r/FXSRSBK

Vanliga frågor och svar

Vore det inte bättre att avskaffa Folkbildningsrådet och ersätta med en myndighet?

Att folkbildningen själv har ansvaret för att fördela och följa upp sina pengar genom Folkbildningsrådet kallas självförvaltning. Vi menar att det är en viktig del av att folkbildningen ska vara fri och frivillig och att staten ska hålla armlängds avstånd och inte detaljstyra. Avvikelserna är inte på något sätt större än i statliga välfärdssystem. Det finns alltså inget som tyder på att en myndighet skulle leda till högre effektivitet och mindre fel. Däremot skulle mycket av flexibiliteten gå förlorad och administration och byråkrati öka om en statlig myndighet vill kontrollera verksamheten.

Hur säkerställer ni att de pengar ni får i bidrag verkligen går till folkbildning?

Efter händelserna på Järvafältet (som studieförbunden själva uppdagade) har studieförbunden gjort en rejäl hemläxa. Såväl Folkbildningsrådet som Studieförbunden i samverkan och de enskilda studieförbunden har tagit fram skarpa åtgärdsplaner. All verksamhet har granskats, deltagarlistorna samkörs mellan studieförbunden och obligatorisk närvarorrapportering med e-lista är några men långt ifrån alla av de åtgärder vi vidtagit.

Kan pengar avsedda för folkbildning gå till organisationer som inte vilar på demokratisk grund?

Alla tio studieförbund som får statsbidrag uppfyller de krav som folkbildningsrådet ställer. Dessa krav grundar sig på statens fyra syften med folkbildningen varav demokratin är ett. Studieförbunden har också för att understryka detta tagit fram en demokratiförklaring, där vi också understryker att detta gäller lika för samverkande föreningar och andra organisationer. Den demokratiska grunden ska alltså gälla all folkbildning, överallt.

Hur har studieförbundens verksamhet påverkats av pandemin?

Studieförbunden har ställt om från fysisk till digital verksamhet. Mängden digital verksamhet har mångdubblats – från en låg nivå. Eftersom studieförbundens verksamhet bygger på att människor träffas fysiskt har verksamhetsvolymen minskat kraftigt för 2020 och 2021 i alla studieförbund, om än olika mycket. Tack vare det stöd vi får har vi kunnat behålla infrastrukturen av personal och lokaler för att kunna ta emot människor igen efter pandemin. Vi tror att behovet av folkbildning kommer att vara mycket stort.

Grafisk form: Petter Evertsén
Foto: Nadja Hallström