Länsbildningsförbund

I Sverige finns det nitton – från Studieförbunden fristående – länsbildningsförbund. De utgör viktiga mötesplatser för studieförbunden regionalt och lokalt.

Länsbildningsförbunden utgör viktiga mötesplatser för studieförbunden regionalt och lokalt.

Studieförbunden och länsbildningsförbunden samverkar i relevanta frågor. Här finner du kontaktuppgifter till länsbildningsförbunden – från norr till söder:

Norrbottens Bildningsförbund
Hemsida

Folkbildning Västerbotten
Hemsida

Bildningsförbundet Mittnorrland
Hemsida

Dalarnas bildningsförbund
Hemsida

Folkbildarna i Värmland
Ordf: Krister Lergård

Uppsala Läns Bildningsförbund
Hemsida

Västmanlands länsbildningsförbund
Hemsida

Stockholms Läns Bildningsförbund
Hemsida

Örebro läns bildningsförbund
Hemsida

Länsbildningsförbundet Sörmland
Hemsida

Bildningsförbundet Östergötland
Hemsida

Gotlands bildningsförbund
Kontaktperson: Hanna Lenholm

Västra Götalands Bildningsförbund
Hemsida

Kalmar läns bildningsförbund
Kontaktpersoner: Johan Nyman, Peter Johansson

Jönköpings läns bildningsförbund
Hemsida

Hallands bildningsförbund
Hemsida

Kronobergs läns bildningsförbund
Kontaktperson: Peter Johansson

Blekinge läns bildningsförbund
Hemsida

Skånes studieförbund i samverkan
Kontaktperson: Åse Webeklint