Länsbildningsförbund

I Sverige finns det tjugo – från Studieförbunden fristående – länsbildningsförbund. De utgör viktiga mötesplatser för studieförbunden regionalt och lokalt. Studieförbunden och länsbildningsförbunden samverkar i relevanta frågor.

Här finner du kontaktuppgifter till länsbildningsförbunden – från norr till söder:

Norrbottens Bildningsförbund
Hemsida

Folkbildning Västerbotten
Hemsida

Bildningsförbundet Mittnorrland
Hemsida

Dalarnas bildningsförbund
Hemsida

Gävleborgs bildningsförbund
Kontakt: Jon-Erik Flodin

Folkbildarna i Värmland
Kontakt: Krister Lergård

Uppsala Läns Bildningsförbund
Hemsida

Västmanlands länsbildningsförbund
Hemsida

Stockholms Läns Bildningsförbund
Hemsida

Örebro läns bildningsförbund
Hemsida

Länsbildningsförbundet Sörmland
Hemsida

Bildningsförbundet Östergötland
Hemsida

Gotlands bildningsförbund
Hemsida

Västra Götalands Bildningsförbund
Hemsida

Kalmar läns bildningsförbund
Kontakt: Maria Strömberg, Peter Johansson

Jönköpings läns bildningsförbund
Hemsida

Hallands bildningsförbund
Hemsida

Kronobergs läns bildningsförbund
Kontakt: Peter Johansson

Blekinge läns bildningsförbund
Hemsida

Skånes studieförbund i samverkan
Kontakt: Åse Webeklint


Fördelning av kommunala och regionala bidrag