Länsbildningsförbund

I Sverige finns det nitton – från Studieförbunden fristående – länsbildningsförbund. De utgör viktiga mötesplatser för studieförbunden regionalt och lokalt.

Länsbildningsförbunden utgör viktiga mötesplatser för studieförbunden regionalt och lokalt.

Studieförbunden och länsbildningsförbunden samverkar i relevanta frågor. Här finner du kontaktuppgifter till länsbildningsförbunden – från norr till söder:

Norrbottens Bildningsförbund
Hemsida

Folkbildning Västerbotten
Hemsida

Bildningsförbundet Mittnorrland
Hemsida

Dalarnas bildningsförbund
Hemsida

Folkbildarna i Värmland
Ordf: Krister Lergård

Uppsala Läns Bildningsförbund
Hemsida

Västmanlands länsbildningsförbund
Hemsida

Stockholms Läns Bildningsförbund
Hemsida

Örebro läns bildningsförbund
Hemsida

Länsbildningsförbundet Sörmland
Hemsida

Bildningsförbundet Östergötland
Hemsida

Gotlands bildningsförbund
Hemsida

Västra Götalands Bildningsförbund
Hemsida

Kalmar läns bildningsförbund
Kontaktpersoner: Johan Nyman, Peter Johansson

Jönköpings läns bildningsförbund
Hemsida

Hallands bildningsförbund
Hemsida

Kronobergs läns bildningsförbund
Kontaktperson: Peter Johansson

Blekinge läns bildningsförbund
Hemsida

Skånes studieförbund i samverkan
Kontaktperson: Åse Webeklint