Home Telefon

Program för 2020-talet

Bildning förenar Sverige

En miljon människor i alla landets kommuner bildar sig varje år i studiecirklar om allt mellan himmel och jord.
Här lyfter vi fram tio områden där vi bidrar särskilt till samhällsutvecklingen. Ett åtagande vi tio studieförbund gör gemensamt för det kommande decenniet. Varje studieförbund gör inte allt. Men tillsammans gör vi stor skillnad.
Avatar

jun 24 2021

Program för 2020-talet