Gustav

Gustav är en förkortning för Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa Verksamhetssystem.

Gustav är ett samarbete mellan samtliga nio studieförbund med syfte att utveckla och förvalta ett gemensamt system för all studieverksamhet.

En produktägare med ansvar att samordna studieförbundens gemensamma kravarbete och ett utvecklings-/förvaltningsteam på fem personer sitter inom branschorganisationen Studieförbundens ram.

Kontakt:
Lukas Granlund, 0702-332 366
lukas.granlund@studieforbunden.se