Home Telefon

Gustav

Gustav är en förkortning för Gemensam Utveckling av STudieförbundens Administrativa Verksamhetssystem.

Gustav är ett samarbete mellan nio studieförbund med syfte att utveckla och förvalta ett gemensamt system för all studieverksamhet.

En produktägare med ansvar att samordna studieförbundens gemensamma kravarbete och ett utvecklings-/förvaltningsteam på fem personer sitter inom branschorganisationen Studieförbundens ram.

Sluggo är Folkuniversitetets system för verksamhetsrapportering och sker inom ramen av Folkuniversitetets Serviceaktiebolag (FSAB) samt svarar för drift och kontinuerlig utveckling av IT-stödet inom Folkuniversitetet.