Home Telefon

Styrelse

Ordförande: Johan Fyrberg Studieförbundet Vuxenskolan
Vice ordförande: Annica Dahl ABF

Ledamöter:
Fredrik Hedlund Sensus
Ann-Sofie Olding Medborgarskolan
Gunnar Danielsson Folkuniversitetet
Anna Waara Ibn Rushd
Maria Rydén Kulturens Bildningsverksamhet
Göran Hägerdal Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Samuel Gustafsson Studieförbundet Bilda
Andrea Rodriguez Studiefrämjandet

Adjungerad:
Maria Engelfeldt Västmanlands bildningsförbund
Maria Jörfalk Stockholms läns Bildningsförbund

Föredragande:
David Samuelsson generalsekreterare, Studieförbunden

Protokollsekreterare:
Ewa Jenninger Studieförbunden

Personalrepresentant:
Olof Nilsson

Dokument

Stadgar för Studieförbunden i Samverkan. Beslutade vid extra förbundsmötet 2020-05-08.
Verksamhetsberättelse 2019 beslutad av styrelsen 2020-02-20.