Styrelse

Ordförande

Gunnar Danielsson, Folkuniversitetet

Vice ordförande

Annica Dahl ABF

Ledamöter

Ann-Sofie Olding Medborgarskolan
Anna Waara Ibn Rushd
Göran Hägerdal Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Fredrik Hedlund Sensus
Samuel Gustafsson Studieförbundet Bilda
Linus Olofsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Andrea Rodriguez Studiefrämjandet

Adjungerad

Peter Frejhagen Bildningsförbundet Östergötland
Katarina Hansson Örebro Läns Bildningsförbund

Föredragande

David Samuelsson generalsekreterare, Studieförbunden

Protokollsekreterare

Ewa Jenninger Studieförbunden

Personalrepresentant

Olof Nilsson

Dokument