Styrelse

Mellan förbundsmötena, som hålls vartannat år, är Förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ.

Ordförande
Monica Widman Lundmark Arbetarnas bildningsförbund, ABF

Vice ordförande
Nina Larsson Studieförbundet Vuxenskolan

Ledamöter
Ann-Sofie Olding Medborgarskolan
Cecilia Palm Folkuniversitetet
Omar Mustafa Ibn Rushd
Kenneth Lundmark Kulturens Bildningsverksamhet
Åke Marcusson Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Ann-Katrin Persson Sensus studieförbund
Gustav Öhrn, Studiefrämjandet
Åsa Paborn Studieförbundet Bilda
Björn Lind Hallands Bildningsförbund, adjungerad
Katarina Hansson Örebro läns bildningsförbund, adjungerad

Personalrepresentant
Inka Grundström Studieförbunden

Föredragande
David Samuelsson generalsekreterare, Studieförbunden

Protokollsekreterare
Ewa Jenninger Studieförbunden