Så stärker man demokratin och de ungas psykiska hälsa

Att stärka demokratin och den psykiska hälsan hos barn och unga. Om detta handlade femte stoppet på Bildningsresan. Ännu ett tema – som förstärktes av Ukrainakrisen – var studieförbundens förmåga att främja integrationen.  Länsbildningsförbundet i Söderhamn stod värd för arrangemanget…

Uppvisning i demokrati och nyanländas väg in i samhället

Studieförbunden stärker Sveriges 101-åriga demokrati och de öppnar vägar in i samhället för nyanlända. Ja, så kan man sammanfatta de personligt färgade exempel som visades upp på Bildningsresans fjärde station.  Upplägget vid varje sammankomst längs Bildningsresan är följande: Tre verksamhetsexempel…

Hållbarhet, folkbildning och kultur i en lyckad förening

Biologisk mångfald, kultur för att stärka nyanlända och asylsökande, och till sist – musik av två stjärnskott till rapartister. Allt detta i regi av studieförbunden presenterades på scen och via zoom på Bildningsresans tredje station, i Västerås. Studieförbunden i samverkans…

Samtal om folkbildning i ett utsatt och hoppfullt område

Demokrati, tillit och folkhälsa var tre övergripande teman när studieförbunden den 15 november visade upp goda exempel ur verksamheten i en samtalsturné, kallad Bildningsresan. Såväl särarter som likheter hos de tio förbunden lyftes fram. Det här stoppet i Göteborg, som…

Här får dagen en mening

Möten kring ett bi som surrar i pumpablommorna. En träffpunkt där ögon som varit tomma, glimmar igen. Kvinnor, nya i Sverige, som skapar sig ett bättre liv tillsammans. Folkbildning kan innebära så mycket och betyda så mycket för dem som…

Fri bildning i hela Sverige

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. Inom kort ger vi oss ut på en samtalsturné. Vi…