Man måste veta vad man letar efter – och hur

Rapport

Man måste veta vad man letar efter – och hur. Studieförbundens åtgärdspaket 2019-2022

Denna rapport är är en beskrivning från Studieförbunden i samverkan av vad som hänt under åren 2019 – 2022 och det stora åtgärdsarbete som genomförts. Rapporten innehåller dokumentation, beskrivningar och samtal med personer som medverkat. En
möjlighet att följa arbetet på närmare håll och ta del av alla insatser som gjorts för att
rusta hela branschen.

Till Utbildningsdepartementet samt Partierna i Riksdagens Kulturutskott:
(220904)