Validering inom studieförbunden

Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden

Validering - ett sätt att synliggöra kompetens

Studieförbunden är huvudman för ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som validerar ungdomar mellan 16-24 år. Projektet har även fått särskilda medel för att validera nyanlända unga. I projektet finns det möjlighet att validera generella kompetenser inom 60 olika lärandemoduler.

Med generella kompetenser avser vi de kompetenser personer alltid har med sig, mjukare värden som arbetsmarknaden efterfrågar allt mer. Detta ska skiljas från ämneskompetenser som är inriktade på ett specifikt område och som valideras inom många branscher i dag. De generella kompetenserna innehåller exempelvis färdigheter att hantera information, lösa problem och att samarbeta.