Validering inom studieförbunden

Med folkbildningsmässiga metoder där individen står i centrum genomförs valideringen tillsammans med godkänd utbildad handledare i något av de tio studieförbunden.

Med generella kompetenser avser vi de kompetenser personer alltid har med sig, mjukare värden som arbetsmarknaden efterfrågar allt mer. Detta ska skiljas från ämneskompetenser som är inriktade på ett specifikt område och som valideras inom många branscher i dag. De generella kompetenserna innehåller exempelvis färdigheter att hantera information, lösa problem, oskrivna regler, beslutsprocesser, digitala medier och att samarbeta.

Tre vinster med validering: självkänsla, medvetenhet och kompetensbevis

Studieförbunden kan även validera i Svenska A1, A2 och B1.

Utöver det är det framtaget ett program som vänder sig till ledare. Så studieförbunden kan även erbjuda sina cirkelledare och ledare inom medlemsorganisationerna att validera sina kunskaper.

I foldern ”Validering inom studieförbunden” kan du läsa mer om varför just studieförbunden är så lämpade att synliggöra de generella kompetenser en individ bär med sig. Oavsett hur hen förvärvat dem.

Studieförbundens program ”Generella kompetenser för arbetslivet” som ligger till grund för valideringen är kvalitetssäkrad med hjälp av OCN-metoden hos Nordiskt Valideringsforum. Innehållet i lärandemodulerna är granskade och godkända av en nationell panel bestående av representanter från olika områden i samhället. Bland annat högskolan, näringslivet, branschorganisationer, myndigheter, den ideella sektorn samt arbetsgivarorganisationer.

Studieförbunden var huvudman för ett Arvsfondsprojekt som validerade ungdomar mellan 16-24 år. Projektet fick även särskilda medel för att validera nyanlända unga. Under projekttiden byggdes en databas upp där det nu finns möjlighet att validera generella kompetenser inom 60 olika lärandemoduler.