Home Telefon

Studieförbunden i samverkan genomför tillsammans med de tio studieförbunden en bildningsresa genom Sverige. Bildningsresan är en samtalsturné där studieförbunden möter och samtalar med politiker. Syftet är att visa exempel på studieförbundens bredd och bidra till en fördjupad förståelse av folkbildningen och hur den bidrar till såväl enskilda människors som samhällets utveckling.

Bildningsresan pågår under sex månader och stannar på sex orter i hela landet. Samtliga tio studieförbund deltar på någon ort och visar upp sin verksamhet. Exempel på verksamhet är hämtade från de tio punkterna i Studieförbundens 2020-talsprogram.