Kommuners medverkan statlig arbetsmarknadspolitik

Studieförbundens yttrande över Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)

Studieförbunden svarar regelbundet på remisser inom politiska områden som berör våra medlemmar. Här hittar du våra remissvar från de senaste tre åren. Söker du ett äldre remissvar kan du vända dig till info@studieforbunden.se.