Remissvar Idéburen välfärd

Studieförbundens yttrande över Utredningen om Idéburna aktörer i välfärdens betänkande ”Idéburen välfärd”(SOU 2019:56)

Studieförbunden svarar regelbundet på remisser inom politiska områden som berör våra medlemmar. Här hittar du våra remissvar från de senaste tre åren. Söker du ett äldre remissvar kan du vända dig till info@studieforbunden.se.