Remissvar Rätt mottagare – Granskning och integritet

Studieförbundens yttrande över ”Rätt mottagare – Granskning och integritet” SOU 2021:99

Studieförbunden svarar regelbundet på remisser inom politiska områden som berör våra medlemmar. Här hittar du våra remissvar från de senaste tre åren. Söker du ett äldre remissvar kan du vända dig till info@studieforbunden.se.