Upplevelser av studiecirkeln: deltagare med funktionsnedsättning

Vad betyder studiecirkeln för deltagare med funktionsnedsättning? Rapporten bygger på svar från Folkbildningsrådets cirkeldeltagarpanel.

Undersökningen visade bland annat att

• hälften av deltagarna svarade att deras deltagande i studiecirkel har bidragit till att de har fått jobb

• 6 av 10 uppgav att studiecirkeln bidragit till att deras hälsa har förbättrats

• 7 av 10 hade genom sin studiecirkel fått nya vänner.