Uthålligt kvalitetsarbete i studieförbunden 2022

Till Utbildningsdepartementet, Partierna i Kulturutskottet samt Folkbildningsrådet.