Folkbildning i siffror

Studieförbundens kulturprogram lockar varje år flera besökare än de svenska biograferna

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Studieförbunden finns över hela landet. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Tillsammans har de tio studieförbunden cirka 379 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå.

Studiecirklarna är det som studieförbunden är mest kända för. Varje år anordnas cirka 266 600 cirklar med nästan 1,7 miljoner deltagare. En deltagare kan delta i mer än en cirkel och unika personer rapporterade i cirkelverksamheten var 624 111.

Studieförbundens kulturprogram lockar varje år flera besökare än de svenska biograferna. På många mindre orter är det studieförbundens kulturprogram som håller igång det lokala kulturlivet. Det är inte alltid studieförbunden själva som står på scenen. Ofta finns de med i bakgrunden, med pedagogiskt, praktiskt och administrativt stöd. 2016 anordnades närmare 375 200 program med nära 20 miljoner deltagare.

Källa Folkbildningsrådet. – Läs mer i Fakta om Folkbildning 2017