Home Telefon

Folkbildning i siffror

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Studieförbunden finns över hela landet i alla Sveriges 290 kommuner. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Tillsammans har de tio studieförbunden cirka 379 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå.

Studiecirklarna är det som studieförbunden är mest kända för. Varje år anordnas cirka 242 000 studiecirklar. Sammanlagt deltog över 1,6 miljoner deltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet inom studieförbunden 2019. En deltagare kan delta i mer än en cirkel, räknar vi bort de som deltagit upprepade gånger, var det totalt 945 000 individer som deltog i studiecirklar och annan under 2019.

Studieförbundens kulturprogram lockar varje år flera besökare än de svenska biograferna. På många mindre orter är det studieförbundens kulturprogram som håller igång det lokala kulturlivet. Det är inte alltid studieförbunden själva som står på scenen. Ofta finns de med i bakgrunden, med pedagogiskt, praktiskt och administrativt stöd. 2019 anordnades närmare 365 000 program med drygt 19 miljoner deltagare.

Läs mer: Fakta om Folkbildning 2020